Saltar al contenido

Agradecementos

Agradecementos

Queremos deixar constancia do agradecemento que sentimos cara á xente, os amigos, as asociacións que nos axudaron neste facer realidade un acontecemento como este, onde a poesía ocupa o lugar natural, a rúa, a praza, ali onde se respira cada dia, ali onde se talla e moldea, e con ela o mundo, a vida, os soños e a loita por un mundo mellor, mais xusto, onde a miseria da abundancia non teña cabida, onde os espellos ardan. E os reloxos sexan os que o corazon plagia.

En primeiro lugar a FUCO BUXAN, que temos a fortuna de formar parte desta asociacion, exemplo de colectivo cidadán, aberto e comprometido, comprometido con todo e cada un dos problemas e realidades da nosa cidade. Grazas á AAVV de ESTEIRO, que dentro da súa magnifica actividade brindounos o seu espazo e o seu apoio a esta cita. Grazas a todos os amigos e amigas, moitos en construccion, pero todos atravesados pola simpatia e a vontade de que a AXUDA MUTUA sexa o noso alimento. A todas as ASOCIACIÓNS CULTURAIS que fan posible, a pesar do desprezo que sufrimos por parte dos estamentos oficiais, fan posible que se manteña vivo e creza este tecido de veas de oxigeno que favorecen o sobrevivir cada dia á mezquindad e mediocridade reinantes sobre todo nos estamentos que «administran as nosas cousas» sometiendonos a un saqueo constante. Aos bares, aos imprescindibles bares, cafes, pubs onde inventamos lugares adorables nos que a conversacion e a risa técense coa resistencia e as dificultades do vivir cada dia: Grazas á TABERNA Ou´XUSTIÑO Ao bar Ou´CABAZO ao CAFE TUPINAMBA ao PUB CARTEIS ao emblematico CAZADORES á SALA SUPER 8 ao AFONSO ao CORAL ao ANCA ao IRLANDA a todos e cada un deles, a todos os que aqui non aparecen pero que tambien temos en conta, a todos grazas. Queremos dejar constancia de la gente, de los amigos, de las asociaciones que nos han ayudado en este hacer realidad un acontecimiento como este, donde la poesía ocupa el lugar natural, la calle, la plaza, alli donde se respira cada dia, alli donde se talla y moldea, y con ella el mundo, la vida, los sueños y la lucha por un mundo mejor, mas justo, donde la miseria de la abundancia no tenga cabida, donde los espejos ardan. Y los relojes sean los que el corazon plagia.

En primer lugar a FUCO BUXAN, que tenemos la fortuna de formar parte de esta asociacion, ejemplo de colectivo ciudadano, abierto y comprometido, comprometido con todo y cada uno de los problemas y realidades de nuestra ciudad. Gracias a la AAVV de ESTEIRO, que dentro de su magnifica actividad nos ha brindado su espacio y su apoyo a esta cita. Gracias a todos los amigos y amigas, muchos en construccion, pero todos atravesados por la simpatia y la voluntad de que la AYUDA MUTUA sea nuestro alimento. A todas las ASOCIACIONES CULTURALES que hacen posible, a pesar del desprecio que sufrimos por parte de los estamentos oficiales, hacen posible que se mantenga vivo y crezca este tejido de venas de oxigeno que favorecen el sobrevivir cada dia a la mezquindad y mediocridad reinantes sobre todo en los estamentos que «administran nuestras cosas» sometiendonos a un saqueo constante. A los bares, a los imprescindibles bares, cafes, pubs donde inventamos lugares adorables en los que la conversacion y la risa se tejen con la resistencia y las dificultades del vivir cada dia: Gracias a la TABERNA O´XUSTIÑO MESON O´CABAZO al CAFE TUPINAMBA al PUB CARTELES al emblematico CAZADORES a la SALA SUPER 8 al ALFONSO al CORAL al ANCA al IRLANDA a todos y cada uno de ellos, a todos los que aqui no aparecen pero que tambien tenemos en cuenta, a todos gracias.

E como non podria ser menos facer patente o que debemos aos nosos amigos que elaboraron a parte grafica de todo este acontecemento: GORIVICH, PEPE POUSE, IVAN ROUCO, IGNACIO (IVO)E CARLOS PERILLE. Y DEJAR CONSTANCIA ASI MISMO DE LA COLABORACION DEL HOTEL SUIZO

Taberna O´Xustiño

Meson O’Cabazo

Bar
A Vaca

Café
Dover

Sala Super 8

Café
Cuerda Floja

Taberna de Anca

Mesón
El Coral

Bar
Manchita cosa

Hotel
Suizo

Comparte