Saltar al contenido
Portada » SU GARRIDO POMBO

SU GARRIDO POMBO

Su Garrido Pombo

NUN PATIO DE LUZ

Nun patio de luz un día
Luciña botaba a roupa
as mans cheirábanlle a talco
o pelo cheiráballe a loita.
Ducias de cravos silvestres
colgaban daquelas macetas
Luciña botaba a roupa
como quen sega a herba.

Caían migallas do cuarto
folerpas de pan de onte
e Aurora bordaba cantando
paxaros nas cortinas.
Tódalas cancións da radio
aprenderaas de rapaza
bailando coa súa sombra
nas casas nas que servía

Nun patio de luz

A Lola dáselle ben
abrir as portas alleas
contounos que noutra vida
ela recorrera as salas
de xente descoñecida,
abríndolle tódalas fiestras
deixándolle un ramo de hortensias
como nas casas da aldea

Nun patio de luz

Alguén bateu unha fiestra
do cuarto caiu unha prenda
como a pluma dunha pega
na terraza de Carmiña
que a apretou contra o seu peito
e deixoulla atrás da porta
cunha rosas e un desexo
que arrancou da súa horta

Nun patio de luz un día cravos, pan e rosas

EN

PATIO OF LIGHT

In a patio of light one day
Luciña hanging out the clothes
from her hands the scent of talc​​​​
her hair is streaked with blows.

A dozen wild carnations
standing in their pots​​​​​​
Luciña slinging out the clothes
like a scythe through the meadows.

Flakes of yesterday’s bread
from the 4th; a sprinkle of crumbs
Aurora embroiders birds
soaring across the curtains

while singing the radio songs
she learned as a child,
slowly waltzing with her shadow
round the houses where she served. ​​​

​In a patio light.

Lola was a dab hand
at pushing through the doors
in another life – she told us –
she’d flit from the parties

of people she never knew
fling open all their windows
leaving bouquets of hydrangea ​​​​​​​
like the houses in the aldea

​In a patio of light.

Someone slams a window
a keepsake flutters from the 4th
like a magpie let fall a feather​​​
into Carmiñas yard

that she clutches to her heart
then keeps hidden behind the door
with the rose and her desire
she harvested from the earth.

créditos

de Patios de luz, se lanzó el 17 de diciembre de 2022
Su Garrido Pombo

licencia

todos los derechos reservados